1. Home
  2. 关于迪思科
  3. 迪思科集团介绍

迪思科集团介绍

自创社以来,向全世界范围内1000家以上客户供应产品的迪思科,拥有从产品的研发、制造、试切试磨实验到售后服务的系统化支援体系,组成强大的迪思科全球网。

  • 中国国内分支机构(不含港澳台地区):11处
  • 国外分公司・代理店46处、制造工厂(日本):3处 (数据截止到2014年9月)

总公司・研发中心(日本・东京)

株式会社迪思科

13-11 Omori-Kita 2-chome, Ota-ku, Tokyo 143-8580 Japan
电话: 81-3-4590-1111    传真: 81-3-4590-1188
■亚洲营业部
电话: 81-3-4590-1100    传真: 81-3-4590-1075

日本国外的当地法人・子公司

迪思科科技(中国)有限公司

上海市浦东新区美约路166号115栋 邮编:200131
电话: 86-21-50278018    传真: 86-21-50277556

DISCO HI-TEC KOREA Corporation

3F, DHK Solution Bldg., 28, Pangyo-ro 255beon-gil, Bundang-gu,
Seongnam-si, Gyeonggi-do, Korea  13486
电话: 82-31-8038-8250    传真: 82-31-8038-8251

DISCO HI-TEC TAIWAN CO., LTD.

1F, 9F., No.188,Baoqiao Rd., Xindian Dist., New Taipei City, Taiwan, China
电话: 886-2-2913-8877    传真: 886-2-2913-2525

DISCO HI-TEC (SINGAPORE) PTE LTD
Singapore Head Office

80 Ubi Avenue 4, #06-01 Singapore 408831
电话: 65-6747-3737    传真: 65-6745-0266

DISCO HI-TEC AMERICA, INC.
USA Head Office

5921 Optical Ct., San Jose, CA 95138 U.S.A.
电话: 1-408-987-3776    传真: 1-408-987-3785

DISCO HI-TEC EUROPE GmbH
Europe Head Office

Liebigstrasse 8, D-85551 Kirchheim b. Muenchen, Germany
电话: 49-89-90903-0    传真: 49-89-90903-199

工厂、代理店

制造工厂

桑畑工厂(日本・广岛)

4010-1, Gohara-cho, Kure-shi, Hiroshima 737-0161 Japan
电话: 81-823-77-1010    传真: 81-823-77-1067

吴工厂(日本・广岛)

1-23, Hiro Bunka-cho, Kure-shi, Hiroshima 737-0198 Japan
电话: 81-823-72-2211    传真: 81-823-72-0059

茅野工厂(日本・长野)

480 Toyohira, Chino-shi, Nagano 391-0294 Japan
电话: 81-266-71-2111    传真: 81-266-82-1414